SSP Mini 0. - 1. klasse

SSP - MINI

De unge bliver tidligere og tidligere udsat for udfordringer. Og de digitale og sociale medier er med til at trække alderen ned. Derfor igangsætter SSP Jammerbugt en tidligere forebyggende indsats - SSP-MINI.
Her vil vi forsøge, at gøre forældrene opmærksomme på deres ansvar som rollemodeller, i forhold til hvad deres børn udsættes for både i spil og på sociale medier, men også generelt i deres børneliv. Forældrenetværket er en vigtig del af børns skolegang,og derfor skal det have et særligt fokus. Vi ved, at hvis forældregruppen trives, så er der stor chance for at børnegruppen trives.
 
I SSP-MINI tilbyder vi at komme ud til forældremøde i det sidste år i børnehave, 0. Klasse eller 1. Klasse for at inddrage forældrene i deres børns digitale liv, samt fortælle om vigtigheden af det gode forældresamarbejde. Standardudgaven af det nyetilbud bliver et 1,5 time temamøde, hvor forældrene vil få indsigt i, hvor vigtig en rolle de har, når man taler om deres børns sociale trivsel i hverdagen i daginstitutionen/skolen.
 
Målet er at gøre forældrene opmærksomme på det gode forældresamarbejde og en forståelse af hvor stor en gevinst det er for børnene at man som forælder arbejder i samme retning – gennem hele deres børns skolegang.
 
Forældremøder kan bookes hos SSP-konsulent
Jesper Mørkholt
jem@jammerbugt.dk
Tlf. 41 91 15 73

Foldere