Jammerbugt Ungdomsskole

Jammerbugt Ungdomsskole

Ungdomsskolen er et tilbud med undervisnings- og fritidsaktiviteter til unge mellem 14-18 år. Det er kommunerne, der står for ungdomsskolen, og ungdomsskolen er en central del af kommunernes ungdomspolitik. Dog kan kommunen dispensere for aldersgrænserne både yngre og lidt ældre kan bruge ungdomsskolen, når kommunerne finder, at disse børn og unge kan have gavn af ungdomsskolens tilbud.

Ungdomsskolen har til formål at:
 • give unge mennesker mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber.
 • give de unge forståelse af samfundslivet og dygtiggøre dem til det.
 • bidrage til at give de unges tilværelse forøget indhold.
 • udvikle de unges interesse for aktiv medvirken i et demokratisk samfund og skærpe deres evner for denne medvirken.
Reglerne findes i ungdomsskoleloven.

Jammerbugt Ungdomsskole og SSP har et tæt og godt samarbejde her i kommunen – herunder en række eksempler på samarbejde:
 • Fælles tilbud om en trivselsdag på i kommunens 6. klasser med fokus på klassens sociale liv + forældremøde – ”Reboot – 6. klasse”
 • SSP giver oplæg på forløb arrangeret af Jammerbugt Ungdomsskole fx ”Kickstart”, ”Reboot” og ”Læringscamp”
 • Uddannelse af fritids- og ungdomsklubmedarbejdere
 • Jammerbugt Ungdomsskole har formandsposten i SSP styregruppen
 • Jammerbugt Ungdomsskole sidder med i SSP+ udvalget
 • Jammerbugt Ungdomsskoles deltager i SSP udvalgsmøder efter behov
 • UngjamTV filmer og redigerer filmkampagner sammen med SSP fx kampagnen ”Sikker Spiller” og ”Knæk Jointen”
 • SSP samarbejder med fx Ungerådet ifm. kampagnen ”Sikker Spiller”
 • SSP deltager i forskellige events og arrangementer, når det giver mening

Gode links:
Jammerbugt Ungdomsskole
Pigezonen 
DrengeStedet
Jammerbugt Ungdomsskoles TV kanal