Jammerbugt Ungdomsskole

Jammerbugt Ungdomsskole

Ungdomsskolen er et tilbud med undervisnings- og fritidsaktiviteter til unge mellem 14-18 år. Det er kommunerne, der står for ungdomsskolen, og ungdomsskolen er en central del af kommunernes ungdomspolitik. Dog kan kommunen dispensere for aldersgrænserne både yngre og lidt ældre kan bruge ungdomsskolen, når kommunerne finder, at disse børn og unge kan have gavn af ungdomsskolens tilbud.

Ungdomsskolen har til formål at:
 • give unge mennesker mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber.
 • give de unge forståelse af samfundslivet og dygtiggøre dem til det.
 • bidrage til at give de unges tilværelse forøget indhold.
 • udvikle de unges interesse for aktiv medvirken i et demokratisk samfund og skærpe deres evner for denne medvirken.
Reglerne findes i ungdomsskoleloven.

SSP og ungdomsskolen har her i Jammerbugt et tæt og godt  – se herunder eksempler på samarbejder:
 • Fælles tilbud om en trivselsdag på i kommunens 6. klasser med fokus på klassens sociale liv med efterfølgende forældremøde – ”Reboot – 6. klasse”
 • SSP giver oplæg på forløb arrangeret af Jammerbugt Ungdomsskole fx ”Kickstart”, ”Reboot” og ”Læringscamp”
 • Uddannelse af fritids- og ungdomsklubmedarbejdere
 • Jammerbugt Ungdomsskole sidder med i SSP-fritid
 • Jammerbugt Ungdomsskoles deltager ad hoc i SSP
 • UngjamTV filmer og redigerer filmkampagner i samarbejde med SSP fx kampagnen ”Sikker Spiller” og ”Knæk Jointen”
 • SSP deltager i ungdomsskolens events og arrangementer, når det giver mening

Se mere på siderne:
Jammerbugt Ungdomsskole
Jammerbugt Ungdomsskoles TV kanal