Vold

Vold

Socialstyrelsen, vold i nære relationer 

Får du mistanke eller viden om vold i familien gennem dit arbejde med voksne og børn i den kommunale administration? Eller i din dagligdag som for eksempel pædagog, dagplejer, lærer, sundhedsplejerske eller skoletandlæge?
 
Børns vilkår

Hvad er vold?
 
Man kan tale om fysisk, psykisk eller seksuel vold. Nogle gange vil der være tale om en kombination af de forskellige former for vold.
 
Fysisk vold: Fysisk vold kan forekomme på mange forskellige måder: ved slag, lussinger, rusk, niv, spark, bid mm. Et enkelt slag i bleen er altså også vold.
 
Psykisk vold: Psykisk vold kan antage mange former: Det kan være trusler om at afstraffe barnet fysisk, trusler om at blive spærret inde, nedværdigende behandling, at få at vide, at barnet ikke dur til noget.
 
Endelig kan psykisk vold være at overvære, at barnets forælder eller søskende udsættes for vold.
 
Seksuel vold: Seksuel vold finder sted, når børn inddrages i voksnes seksuelle aktiviteter.
 
Børns Vilkår: Børnetelefonen - vold i familien

Vold og overgreb mod børn i familien er et område, som er svært at undersøge. Man ved, at der sker mange flere overgreb, end dem der meldes til politiet