Mobning

Mobning

Mobning har alle en holdning til - og mobning er desværre alt for udbredt… På nedenstående side finder du links til oplysning/forebyggelse af mobning.
 
Mobbeland

Gode anvisninger på hvorledes mobning kan forebygges i alle aldersgrupper.
 
Fri for Mobberi er et forebyggende antimobbeprogram til 0-9-årige børn, fagfolk og forældre, som Mary Fonden og Red Barnet står bag.
Programmet består af pædagogiske materialer, der gør det konkret målrettet at styrke børnefællesskabet og forebygge mobning.

Fri for mobberi

Forældrefiduser.dk er udviklet i et samarbejde mellem Det Kriminalpræventive Råd, TrygFonden og skole og forældre.
Formålet er, at gøre det nemmere for forældrene i en klasse at arbejde aktivt for, at alle klassens børn er med i fællesskabet - også uden for skoletiden.

Forældrefiduser

Det vil øge sammenhængskraften i klassen, og på den måde skabe et bedre skoleliv for flere børn.