Ensomhed

Ensomhed


Psykiatrifonden
 
Psykiatrifonden er en privat humanitær organisation, som hjælper mennesker med psykisk sygdom og sætter mental sundhed på dagsordenen - både hos den enkelte og i samfundet. Vi arbejder for at skabe et samfund, hvor færre bliver syge og hvor flere kommer sig!
 
Psykiatrifonden Børn og Unge er den afdeling i fonden, som arbejder mål­rettet med at nedbryde tabuer og fordomme blandt børn og unge i Dan­mark. Vi underviser og informerer om psykisk sygdom og sundhed for at forebygge og aftabuisere psykisk sygdom. Vi tager ud på grundskoler og ungdomsuddannelser og underviser elever samt opkvalificerer lærere og studievejledere i arbejdet med sårbare unge. Desuden tilbyder vi psykologisk rådgivning til elever på erhvervsuddannelser og samtalegrupper til børn af psykisk syge forældre.
 
Ventilen
 
Ventilen er en frivillig social organisation, der driver tilbud for ensomme unge. Derudover arbejder vi for at skabe viden og debat om ungdomsensomhed.
 
Ventilen Danmark er en landsdækkende ungdomsforening, finansieret af offentlige og private fonde. Vi hjælper ensomme unge og skaber debat om ensomhed blandt unge. De lokale foreninger driver de 17 lokale ventilforeninger og laver lokalt presse- og oplysningsarbejde.