Det gode valg 9. klasse

Book læg til din 9. klasse om de gode valg

Livet er fuldt af valg, og alle valg medfører fravalg og konsekvenser! Viden slår forbud!

Derfor er det vigtigt at vores unge mennesker bliver klædt godt på til at kunne træffe nogle gode og sunde valg.
Undervisningen består information, oplæg, elevopgaver og dialog.

Undervisningen sigter mod at skabe bevidsthed omkring elevernes egne holdninger til det gode ungdomsliv. Da ingen klasser er ens, så varierer indholdet af oplægget alt efter elevernes deltagelse, nysgerrighed og ønsker på dagen.

Følgende temaer kan komme i spil:
Forældre, erfaringer, holdninger, regler, grænser, værdighed, flertalsmisforståelser, gråzone-prostitution, billeddeling, sociale medier, gruppepres, tobak, snus, alkohol, energidrik, forskellen på forbrug og misbrug samt det vigtige spørgsmål: Hvor går man hen, hvis man har brug for hjælp” i forbindelse med misbrug af rusmidler?
Til sidst afrunder vi med aktuelle emner og problemstillinger blandt unge i Jammerbugt!
 
For booking og mere info - kontakt:

SSP-konsulent Christoffer Kejser Larsen
Telefon: 4191 1572
Mail: ckz@jammerbugt.dk
 
Varighed: 2 lektioner