Færdsel & Trafik

Vej-Skole-Politi samarbejde 

I takt med øget fokus på at den gode trafikale adfærd skal læres fra barnsben, og ønsket om at påvirke børn og forældre via dagtilbud og skoler, har vi i Jammerbugt Kommune oprettet et samarbejde Vej, Skole og Politinetværk, også kaldet VSP-netværk.

I Jammerbugt Kommune er det SSP, der i samarbejde med vejafdelingen er tovholder for et netværk, som består af færdselskontaktlærerne fra alle skolerne i kommunen – også de private skoler.
Formålet med netværket er først og fremmest at understøtte den lovpligtige færdselsundervisning i skolen. Af aktiviteter kan nævnes de årlige gå- og cyklistprøver, kampagner, minimum et årligt netværksmøde med inspirationsoplæg og mulighed for vidensdeling og sparring om færdselsundervisningen. Aktiviteterne planlægges og udføres i samarbejde med det lokale politi.

Jammerbugt Kommune ønsker fremover at bruge VSP-netværket til at understøtte skolernes arbejde med trafikpolitikker og andre aktiviteter der kan understøtte udviklingen af en god trafikal adfærd blandt børn og unge i kommunen.
 
Skolernes trafiktest

Rådet for Sikker Trafik måler hvert år kommunens trafiksikkerhedsarbejde i forhold til skolerne.
I 2017 fik kommunen 34 point ud af 100.
I 2018 fik kommunen 43 point ud af 100.

Læs om Kommunernes Trafiktest på Sikker Trafik

Dette placerer lige Jammerbugt kommune langt nede på listerne i forhold til landets øvrige kommuner. En pointforbedring kan især ske ved, at Jammerbugt Kommune ønsker, at andelen af skoler med en trafikpolitik øges og ved forskellige typer kampagneaktiviteter. I 2019 bliver der sat fokus på udarbejdelse af en trafikpolitik på alle skoler i kommunen.
Samarbejdet mellem vej, skole og politi om blandt andet cyklistprøver for alle kommunens skoler skal fastholdes ligesom samarbejdet ønskes udbygget i de kommende år.