SSP Plus

SSP+

SSP+ netværket mødes til 2 fællesmøder om året med deltagelse af:

Repræsentant for den enkelte ungdomsuddannelse:
 • FGU Jammerbugt
 • Fjerritslev Gymnasium
 • VUC og HF
 • 10. klasserne
 • Ungeenheden
 • Nordjyllands Politi
 • SSP Jammerbugt
 Møderne vil have en varighed af 2 timer.
 
SSP+ er et forebyggende forum med fokus på netværk, samarbejde, deling af relevant viden, tiltag og tendenser blandt de unge i Jammerbugt Kommune.
Vores mål er via netværket at kunne forebygge kriminalitet og støtte op om de unge, således at flest muligt får gennemført en ungdomsuddannelse.
Vi tager udgangspunkt i generelle udfordringer fremfor konkrete personsager.
 
Forskellige rådgivere kan inviteres med ad hoc fx
 • Rusmiddelcenter Jammerbugt
 • Børne- og Familieforvaltningen (under 18 år) og Socialforvaltningen (over 18 år).
 
SSP+ møder ude på den enkelte ungdomsuddannelse
Herudover tilbydes den enkelte ungdomsuddannelse, at der kan holde lokale SSP+ møder, hvor konkrete sager kan vendes under retsplejelovens § 115.
 
Facilitering af møder
SSP+ netværket er afhængig af facilitering og deltagere forpligter sig til, efter tur, at påtage sig værtskabet for møderne i netværket.
 
Målgruppe:
SSP+ netværket har fokus på unge i Jammerbugt Kommune, der har afsluttet 9. klasse og op til det 25 år.
 
Ansvarlige:
SSP-sekretariatet i Jammerbugt Kommune har det overordnede ansvar for at være tovholder på SSP+ netværket. Herunder at vedligeholde netværkets deltagerliste, sørge for udsendelse af dagsordener og distribuerer relevant information til netværket.
Alle deltagere er forpligtet til at bidrage konstruktivt ind i SSP+ netværket
 
Begrundelse:
Målet med at etablere SSP+ i Jammerbugt Kommune er først og fremmest at øge samarbejdet mellem ungdomsuddannelserne, Ungeenheden, Polititiet og SSP. Kongstanken er, at alle derved kan støtte de unge bedst muligt, forebygge ungdomskriminalitet og sikre, at de unge får et godt ungdomsliv med de bedste muligheder for at forfølge deres håb og drømme.
 
SSP Indsatsen har indtil nu været dækket på kryds og tværs i Jammerbugt Kommune og tacklet ved direkte henvendelser fra den enkelte ungdomsuddannelse, den unge eller deres forældre med en bekymring. Ved at implementere SSP+ netværket kan forebyggende indsatser koordineres for både den generelle indsats, den specifikke indsats samt den individorienteret indsats.
Vi får et forum, hvor vi vil kunne dele viden samt arbejde med nye indsatser.
 
Indsatser
 • Fx udarbejdelse af fælles alkoholpolitik
 • Konkret og specifik undervisning til de unge samt medarbejdere
 
Jammerbugt Kommune