SSP Plus

SSP+

Jammerbugt Kommune er ved at starte et såkaldt SSP+samarbejde op. Det vil i praksis sige, at SSP-samarbejdet ikke stopper, når de unge fylder 18 år, men kan fortsætte, indtil de unge fylder 25 år eller forlader en ungdomsuddannelse. I praksis betyder det bl.a., at de unge på ungdomsuddannelserne i Jammerbugt Kommune kan få vejledning og hjælp til at komme godt i gang.
 


Der er i den forbindelse oprettet et SSP+ netværk:
  • Repræsentanter for alle ungdomsuddannelser – Fjerritslev Gymnasium, Jammerbugt Produktionsskole og VUC & HF Jammerbugt, 10. klasse centre
  • Ungeenheden i Jammerbugt Kommune
  • Jammerbugt Ungdomsskole
  • Nordjyllands Politi
  • Familie og Forebyggelse
  • Rusmiddelcenter Jammerbugt
  • SSP Jammerbugt
Netværket mødes 4 gange årligt med start i 2019.

 
Jammerbugt Kommune