SSP Undervisning

SSP Undervisning

SSP er det tværfaglige samarbejde mellem skolerne, de sociale myndigheder og politiet om at forebygge kriminalitet blandt børn og unge.

Langt størstedelen af de unge i Jammerbugt er trygge og tilfredse med deres liv, men der er mindre grupper af unge, som ikke er glade for deres ungdomsliv. Det er for eksempel unge, der har et dårligt forhold til deres forældre eller venner; unge, som føler sig ensomme og gør sig tanker om selvmord eller unge, der bliver mobbet eller som føler sig utrygge ved at færdes i det offentlige rum.

Dem forsøger vi i SSP Jammerbugt at nå ved at tage ud på skolebesøg, hvor der er fokus på den generelle og brede forebyggelse og ikke mindst den tidlige indsats.

Kig vores SSP undervisningstilbud til skoler, klasser og forældre igennem, kontakt os derefter for en booking og et skolebesøg - gerne i god tid. Vi vil glæde os til at komme ud at besøge jer.

Kig SSP-kataloget for skoleåret 2022 - 2023 igennem og book undervisning til din klasse hurtigst muligt!