LIVE ambassadører – Sikker Trafik

Sikker Trafik LIVE

Bring virkeligheden ind i klasseværelset ved at få besøg af et menneske, der har haft en trafikulykke helt
tæt på kroppen. Gennem dialog og en ligefrem kommunikation får eleverne indblik i, hvilke konsekvenser
en ulykke kan have.

Sikker Trafik LIVE er betegnelsen for Rådet for Sikker Trafiks forskellige skolebesøg. Sikker Trafik LIVE
tilbyder gratis skolebesøg til alle landets 8.-10. klasser.
Ambassadørerne fortæller deres personlige historie

Ambassadørerne er mennesker, der lever med en synlig skade efter en trafikulykke. De tager ud og
fortæller deres personlige historie. Historien handler om ulykken og om at leve et helt andet liv, end man
havde forestillet sig. Budskabet til eleverne er enkelt: Gør alt, hvad du kan for, at det ikke skal ske for dig
eller dine venner.

Praktiske informationer
Besøget er gratis for 8.-10. klasse. Der skal være en lærer til stede under besøget, da den personlige historie
sætter følelser i gang hos eleverne, og der kan komme stærke reaktioner. Der bør af samme grund ikke ske
lærerskift undervejs.

Bestil et besøg her

Besøget af en LIVE-ambassadør kan afvikles på 2-3 lektioner