Dit liv på nettet

Undervisningsmateriale om netetik og digital trivsel

Dit Liv På Nettet er et undervisningsmateriale til folkeskoleelever og forældre om børns liv på de sociale medier.

Materialet består af:
  • Undervisningsmoduler til hhv. 2. & 3. årgang, 4. årgang, 6. årgang og 8. årgang
  • Gaming / Computerspil modul til mellem- og udskolings elever
  • Forældremodul - målrettet til 2. - 5. klasse
  • Hate speech / Sprog og debatkultur modul
Obligatorisk for skolerne at undervise i årgangsmodulerne! 
Det er indskrevet i Jammerbugt Kommunes digitaliseringsstrategi.

Formålet med Dit Liv På Nettet er at hjælpe eleverne med at få en bred forståelse af det digitale liv, og skabe refleksion over deres og andres adfærd på nettet, således eleverne bliver i stand til at handle hensigtsmæssigt på de udfordringer og problematikker,som de sociale medier indeholder. Modulerne til eleverne er en blanding af fakta og viden, cases og historier fra børn og unges hverdag samt forskellige øvelser, som bl.a. aktiv vurdering, hvor fokus er på en række flertalsmisforståelser, der hersker om børn og unges brug af og adfærd på sociale medier.

Materialets faglige indhold lever op til de forenklede fælles mål for faget dansk og de dertil hørende færdigheds- og vidensmål omhandlende IT og Kommunikation for de pågældende årgange. 

Alle moduler berører følgende emner:
  • Fællesskaber på sociale medier
  • Tidsforbrug
  • Sprog og digital mobning
  • Billed- og videodeling
  • Privatliv
Manuskript til alle moduler:
Ved alle moduler følger et manuskript som forklarer, hvad der foregår i præsentationen, og er tænkt som en kort baggrundsviden for læreren, eller hvis der opstår tvivl om indholdet i præsentationen. Derudover følger et dokument med forståelse af materialets relevante emner, som går i dybden med, hvad målene er for præsentationen.

Du skal bruge et login og en adgangskode:
Få en adgangskode til Dit Liv På Nettet login  – få adgangskode via SSP- kontaktlæreren på din skole 

Direkte link til login siden!

Tidsfaktor: Hvert enkelt modul er beregnet til at vare to lektioner, men kan også udføres over flere gange.