Familiecentret

Familiecentret

Familie & Forebyggelse 

Afdelingen Familie og Forebyggelse varetager ansvarsområderne Børne- of familierådgivning, PPR, Sundhedspleje, Tandpleje og Familiecentret.
Forebyggende socialrådgivning tilbyder frivillig og anonym forebyggende rådgivning og samtaleforløb til børn, unge og forældre i Jammerbugt Kommune.