Jammerbugt kommune

Jammerbugt Kommune

Rusmiddelcenter Jammerbugt er et tilbud til dig der har udfordringer med alkohol eller andre rusmidler.

Er du i tvivl om, hvorvidt du har et overforbrug af alkohol eller rusmidler, eller ønsker du at påbegynde et behandlingsforløb, tilbyder Rusmiddelcenter Jammerbugt gratis rådgivende samtaler.
Du har mulighed for at være anonym, hvis du ønsker det.
 
Rusmiddelcenter Jammerbugt tilbyder også råd og vejledning til pårørende.

Kontakt:
Telefon: 7257 7684
Mail: rus@jammerbugt.dk
Adresse: Gl. landevej 70, Birkelse 9440 Aabybro
Anonym rådgivning er et gratis tilbud til børn, unge og forældre i Jammerbugt Kommune, som oplever vanskeligheder af forskellig art.

Nogle gange kan vanskelighederne være af en sådan karakter, at det er nødvendigt at få hjælp udefra. Hvad kan du henvende dig om?

Du kan henvende dig med spørgsmål, bekymringer eller problemer. Det kan være i forbindelse med:
• Børnenes udvikling og opdragelse
• Forældrenes indbyrdes forhold
• Misbrugsproblematikker
• Ungdomsproblematikker
• Kriser i forbindelse med sygdom, dødsfald eller andet

Hvem kan henvende sig?
• Forældre, som har børn under 18 år
• Børn
• Unge

Kontakt:
Familiecentrets afdeling i Fjerritslev på telefon: 7257 8914
Familiecentrets afdeling i Pandrup på telefon: 7257 8916