Alkohol

Alkohol

Goda  og alkoholdialog
 
GODAs formål er at fremme den gode alkoholkultur for derigennem at modvirke og reducere misbrug. 
Der skal ikke herske tvivl om stifternes motiver. Det er misbruget, der udgør den største trussel mod vin- og spiritusbranchens 
renommé. Ud over en moralsk forpligtelse har branchen derfor en egen interesse i at bekæmpe misbruget. Det kan den gode alkoholkultur medvirke til.
 
Tuba
 
TUBA står for Terapi og rådgivning for Unge som er Børn af Alkoholmisbrugere.
 
TUBA tilbyder hjælp, rådgivning og terapi til unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op i hjem med alkoholmisbrug. Hjælpen er gratis, og alle ansatte og frivillige har tavshedspligt og er her for at hjælpe dig.
 
TUBA har 12 afdelinger landet over, hvor vi blandt andet tilbyder individuel terapi og gruppeterapi samt mange aftenarrangementer med undervisning eller socialt indhold
 
Hope
 
Børn og unge i familier med alkoholproblemer er uskyldige ofre for de voksnes skadelig brug - og misbrug, af alkohol. De følere sig ofte ensomme, angste og skammer sig over situationen i familien. Børn elsker deres forældre også selvom forældrene svigter dem og ikke tager ansvar for deres opvækst. Derfor er de fanget i et dilemma mellem loyaliteten til forældre og deres egne oplevelser og følelser. Børn og unge i alkoholfamilier har brug for et sted hvor de kan få luft for deres indestængte følelser og hvor de kan erfare at det ikke er dem der er skyld i problemerne og at det ikke er deres ansvar at hjælpe forældrene.

Derfor besluttede Hope Netværket at lave Hope Ung hjemmesiden. Hope Ung er en specialversion af Hope-hjemmesiden, målrettet til børn (9 - 12 år) og teenagere (13 - 19 år). Hope Ung har ingen politiske, religiøse eller kommercielle mål. Vi ønsker udelukkende at støtte og rådgive børn og teenagere i alkoholfamilier på bedste vis via Internettet.
 
Et alkoholproblem i en børnefamilie belaster alle familiens medlemmer: den voksne, der drikker, partner og børnene og kan medføre alvorlige 
fysiske, psykiske og sociale problemer for alle. For børnene kan problemerne vise sig både under opvæksten og senere i ungdoms- og voksenlivet. Partneren belastes ofte psykisk af alkoholproblemet i lige så høj grad, som den voksne, der drikker.

For børnene betyder det, at de risikerer at miste opmærksomheden fra begge forældre. Jo tidligere en familie får hjælp til at løse problemet, des større er mulighederne for at undgå eller mindske disse skader og sikre børnene trivsel og en sund udvikling.