Digitale krænkelser

Handleplan for digitale krænkelser

Handleplanen skal ses som en guideline til den fagprofessionelle til at håndtere digitale krænkelser.
Hent pdf filen her

Digitale krænkelser kan være nøgenbilleder, trusler, chikane på nettet, mobning og seksuelt betonede ting.

Handleplanen er udarbejdet på baggrund af materiale anvendt på landsdækkende ”DELT kurser”1 i 2020. Disse kurser er sponsoreret af TRYG fonden og DKR og koordineret af bl.a. Red Barnet, Medierådet for børn og unge, Center for digital pædagogik og SSP-samrådets fagudvalg for digital dannelse.

Denne handleplan er ligeledes udtryk for et tværkommunalt samarbejde med Hjørring Kommune. SSP- og Ungdomskonsulent, Mads Hardall-Haugaard (Hjørring), og SSP-konsulent, Jesper Mørkholt, (Jammerbugt) har været hyret af samarbejdet bag ”DELT kurserne”, til at udarbejde materiale og afholde workshops vedr. handleplaner for digitale krænkelser, som en del af ”DELT kurserne”.