Kredsråd Nordjylland

Kredsråd Nordjylland

Kredsrådet er det strategiske forum for Nordjyllands Politis samarbejde med kommunerne og det øvrige lokalsamfund.
Her drøfter politidirektøren og de 9 nordjyske borgmestre politiets opgaveløsning, kriminalitetsudvikling, forebyggelse og temaerne for politiets samarbejde med lokalsamfundet og kommunerne i Nordjylland.

Arbejdet i kredsrådet bidrager til, at Nordjyllands Politi sammen med de nordjyske kommuner og lokalsamfundet fortsat sikrer tryghed, sikkerhed samt opklaring og forebyggelse af kriminalitet.
Kredsrådet holder møde hvert kvartal, og et af årets møder holdes ”ude af huset”, hvor politidirektør, chefpolitiinspektør og den lokale politiledelse besøger de enkelte kommuner.

Politidirektøren udarbejder årligt en plan for det kommende års samarbejde mellem Politi og kommuner samt andre lokale aktører. Samarbejdsplanen beskriver bl.a. de overordnede fælles indsatsområder, og planen offentliggøres, når den er godkendt i kredsrådet.
                            
Kredsrådets medlemmer:
Kredsrådet består af politidirektøren for Nordjyllands Politi og borgmestrene fra de 9 nordjyske kommuner.

Særlige prioriterede indsatsområder for Kredsrådet i 2022
  • Bedre samarbejde om indsatsen overfor sårbare borgere
  • Fælles fokus på genopdragelsesrejser
  • Udviklingen i ungdomskriminaliteten i Nordjylland følges
  • Konkrete indsatser for tryghed
  • Indbrud
  • Tryghed og sikkerhed for børn på nettet
  • Indsatser for mere sikker trafik i Nordjylland
Se samarbejdsplan 2022 udarbejdet af Kredsråd Nordjylland.