Kredsråd Nordjylland

Kredsråd Nordjylland

Kredsrådet er det strategiske forum for Nordjyllands Politis samarbejde med kommunerne og det øvrige lokalsamfund.
Her drøfter politidirektøren og de 9 nordjyske borgmestre politiets opgaveløsning, kriminalitetsudvikling, forebyggelse og temaerne for politiets samarbejde med lokalsamfundet.

Arbejdet i kredsrådet bidrager til, at Nordjyllands Politi sammen med kommuner og lokalsamfund fortsat sikrer tryghed, sikkerhed samt opklaring og forebyggelse af kriminalitet.
Kredsrådet holder møde hvert kvartal, og et af årets møder holdes ”ude af huset”, hvor politidirektør, chefpolitiinspektør og den lokale politiledelse besøger de enkelte kommuner.

Politidirektøren udarbejder årligt en plan for det kommende års samarbejde mellem politi og kommuner samt andre lokale aktører. Samarbejdsplanen beskriver bl.a. de overordnede fælles indsatsområder, og planen offentliggøres, når den er godkendt i kredsrådet.
                            
Kredsrådets medlemmer:
Kredsrådet består af politidirektøren samt borgmestrene fra de 9 kommuner i Nordjyllands Politi.
 
 • Politidirektør Anne Marie Roum Svendsen (formand)
 • Borgmester Thomas Kastrup-Larsen(Aalborg)
 • Borgmester Mogens Gade (Jammerbugt)
 • Borgmester Arne Boelt (Hjørring)
 • Borgmester Leon Sebbelin (Rebild)
 • Borgmester Mogens Jespersen (Mariagerfjord)
 • Borgmester Birgit Hansen (Frederikshavn)
 • Borgmester Karsten Nielsen (Læsø)
 • Borgmester Michael Klitgaard (Brønderslev)
 • Borgmester Per Bach Laursen (Vesthimmerland)
 
 
Overordnede indsatsområder for 2018 i Nordjylland
 • Tryghed og sikkerhed
 • Generel styrkelse af det lokale forebyggelsesarbejde
 • Indbrud
 • It- kriminalitet og cybercrime
 • Trafiksikkerhed

Se samarbejdsplan med Kredsråd Nordjylland her