Frivillig til sjov lørdag

Vil du gerne være frivillige til Sjov Lørdag

Foreninger:
Har din forening lyst til at være med til Sjov Lørdag og være ansvarlig for en aktivitet så hører vi gerne fra dig / jer. Meld gerne ind hvad I kan tilbyde / bidrage med til at skabe en god aften for de deltagende børn og unge.

Privat personer:
Du kan også melde dig som frivillig hjælper til Sjov Lørdag og tage en tjans og være med til afviklingen fx kan du passe en aktivitet, sidde i kassen, være med i vagten – altid sammen med andre.


Kontakt
Send en mail til sspjammerbugt@jammerbugt.dk med info hvis du / I vil være med som frivillig og være med til at gøre forskel. Du / I er også velkommen til at ringe til Tommy  Mogensen 41911571.