Lokalråd Jammerbugt

Lokalråd Jammerbugt

Lokalrådet i Jammerbugt Kommune har et fælles ansvar for sammen at udmønte de indsatsområder, som Kredsrådet har udpeget, ligesom lokalrådet løbende kan orientere Kredsrådet om status på de aktiviteter der er iværksat. Lokalrådet skal således løbende operationalisere de udpegede indsatsområder i en lokal tryghedsskabende og forebyggende kontekst efter forudgående fælles drøftelse og tilrettelæggelse af fælles indsatser.
Lokalrådet i Jammerbugt afholder møde hvert kvartal skiftevis på Politistationen i Hjørring eller på rådhuset i Aabybro.
Lokalrådet udarbejder hvert år en handleplan for indsatsen i Jammerbugt Kommune som tager afsæt i samarbejdsplanen udarbejdet af Kredsrådet. Planen justeres løbende til efter behov.

Deltagere i Lokalrådsmøder

Deltagerne i Lokalrådsmøderne er repræsentanter fra Nordjyllands Politi og Jammerbugt Kommune samt Kriminalforsorgen. Herudover kan eksterne samarbejdspartnere og interessenter inddrages efter behov.

  • Nordjyllands Politi, Hjørring, Leder af Patruljecenter Hjørring - formand
  • Nordjyllands Politi, Hjørring, Leder af efterforskningscentret
  • Nordjyllands Politi, Hjørring, Leder af Patruljeberedskabet
  • Jammerbugt Kommune, Formand Børne- og Familieudvalget
  • Jammerbugt Kommune, Familie- og forebyggelseschef 
  • Jammerbugt Kommune, Sundheds- & Arbejdsmarkedschef
  • Jammerbugt Kommune, Vækst og Udvikling 
  • Jammerbugt Kommune, SSP-leder 
  • Kriminalforsorgen


Se handleplan 2022 for samarbejdet mellem Nordjyllands Politi og Jammerbugt Kommune udarbejdet af Lokalrådet.