Lokalråd Jammerbugt

Lokalråd Jammerbugt

Lokalrådet i Jammerbugt Kommune har et fælles ansvar for sammen at udmønte de indsatsområder, som Kredsrådet har udpeget, ligesom lokalrådet løbende kan orientere Kredsrådet om status på de aktiviteter der er iværksat. Lokalrådet skal således løbende operationalisere de udpegede indsatsområder i en lokal tryghedsskabende og forebyggende kontekst efter forudgående fælles drøftelse og tilrettelæggelse af fælles indsatser.
Lokalrådet i Jammerbugt afholder møde hvert kvartal på Politistationen i Kaas.
Lokalrådet udarbejder hvert år en handleplan for indsatsen i Jammerbugt Kommune som tager afsæt i samarbejdsplanen. Planen kan løbende justeres.

Deltagere i Lokalrådsmøder

Lederen af Patruljecenter Hjørring er formand. Lederen af patruljeberedskabet og lederen af efterforskningscenteret i Hjørring er medlemmer (politikommissærer). Ligeledes deltager på skift en af de forebyggende medarbejdere ligesom en medarbejder fra polpatruljecenterets sagscenteret virker som referent. De øvrige medlemmer er ledere eller medarbejdere fra Jammerbugt Kommune og Kriminalforsorgen, samt minimum en folkevalgt repræsentant fra byrådet i Jammerbugt Kommune. Videre kan eksterne samarbejdspartnere og interessenter inddrages efter behov.

 • Nordjyllands Politi, Hjørring - Søren Pejtersen
 • Nordjyllands Politi, Hjørring - Søren Bach
 • Nordjyllands Politi, Hjørring - Kenneth Ginnerup
 • Nordjyllands Politi, Jammerbugt - Søren Panum
 • Nordjyllands Politi, Jammerbugt - Hans Carlo Søndergaard
 • Jammerbugt Kommune, Formand Børne- og Familieudvalget -Ulla Flintholm
 • Jammerbugt Kommune, Direktør Børne- og Familieforvaltningen - Peter Mikael Andersen
 • Jammerbugt Kommune, Konstitueret forebyggelseschef - Aino Halsboe
 • Jammerbugt Kommune, Sundheds- & Arbejdsmarkedschef - Jannie Knudsen
 • Jammerbugt Kommune, Vækst og Udvikling – Lise Holt
 • Jammerbugt Kommune, SSP leder - Tommy Duun Mogensen
 • Kriminalforsorgen, Socialrådgiver - Sean Kollerup Revill


Læs handleplan for 2018 her