SSP-Samrådet

SSP-Samrådet

SSP Jammerbugt er medlem af SSP-Samrådet.

SSP-Samrådet understøtter forebyggelse af risikoadfærd, herunder kriminalitet, blandt børn og unge på lokalt plan, kredsplan og nationalt plan.
  • SSP-Samrådet opbygger, anvender og udvikler et landsdækkende netværk mellem de lokale aktører og de overordnede instanser på SSP-området.
  • SSP-Samrådet samarbejder med myndigheder, beslutningstagere og andre parter for at skabe de bedste rammer for det landsdækkende SSP-samarbejde.

SSP-Samrådet arbejder for, at:
  • SSP-Samrådet er en dynamisk organisation, hvor der er erfarings- og vidensdeling mellem de lokale aktører i SSP-samarbejdet, SSP-kredsene og SSP-Samrådets bestyrelse.
  • SSP-Samrådet medvirker til deling af viden, erfaringer og afprøver nye metoder indenfor det kriminalpræventive felt samt gør lokale erfaringer til national praksis.
  • SSP-Samrådet er en central aktør på uddannelse og opkvalificering af medarbejdere indenfor SSP-samarbejdet.
  • SSP-Samrådet Nordjylland holder et møde hvert kvartal rundt omkring i de forskellige kommuner i region Nordjylland. Her er der bl.a. fokus på emnebaserede oplæg, erfaringsudveksling og videndeling. Desuden arrangerer SSP-Samrådet Nordjylland kurser for SSP-medarbejdere i Nordjylland.

SSP Jammerbugt har følgende ansvarsområder pt. i SSP-Samrådet:

SSP-konsulent Jesper Mørkholt er formand SSP-Samrådet kreds Nordjylland, sidder i landsbestyrelsen og i fagudvalget "Digital Dannelse".