Angst

Angst

Angstforeningen
 
Mennesker med angst har brug for hurtig og effektiv hjælp for at forebygge invaliditet. Det er vigtigt at vide, at man ikke er alene om at have en angstlidelse, og det er vigtigt at få hjælp til at søge behandling. Angstforeningen vil arbejde for at udbrede kendskabet til og forståelsen for:
 
Psykiatrifonden
 
Psykiatrifonden Børn og Unge er den afdeling i fonden, som arbejder mål­rettet med at nedbryde tabuer og fordomme blandt børn og unge i Dan­mark. Vi underviser og informerer om psykisk sygdom og sundhed for at forebygge og aftabuisere psykisk sygdom.

Vi tager ud på grundskoler og ungdomsuddannelser og underviser elever samt opkvalificerer lærere og studievejledere i arbejdet med sårbare unge. Desuden tilbyder vi psykologisk rådgivning til elever på erhvervsuddannelser og samtalegrupper til børn af psykisk syge forældre.