Forebyggelsesdag 8. klasse

Book en forebyggelsesdag med SSP til alle 8. klasserne på skolen 

 Emnerne vil være:
”Digitale krænkelser” – ”Tobak & snus” - ”Unge i det offentlige rum”

Klassen kommer igennem 3 workshops af 1 lektions varighed. Klassevis kommer den enkelte klasse igennem de 3 aktuelle emner. Tilbuddet skræddersys efter antal 8. klasser på den enkelte skole, således at dagen afvikles bedst muligt i forhold til antal klasser, skema, pauser og ringetider. Eleverne får mulighed for viden og læring indenfor følgende emner:
 
Workshop 1: ”Digitale krænkelser” v/ SSP-konsulent Jesper Mørkholt 
I denne workshop snakker vi om hvad en digital krænkelse er, og hvad vi kan gøre, når vi oplever en krænkelse, samt ikke mindst viden om, hvor går vi hen, når vi har oplevet en digital krænkelse. 
Viden om deling af billeder/videoer og af hvem – hvad er lovligt og hvad er ikke lovligt!
 
Til workshoppen skal eleverne bruge en mobil eller en computer. 
 
Workshop 2: ”Tobak & Snus” v/SSP-konsulent Christoffer Kejser Larsen
 
I denne workshop snakker vi om tobak og snus, og hvilke konsekvenser det kan have, hvis man begynder at ryge.  Der vil være fokus på flertalsmisforståelser og risikovillighed og at et forbrug kan være en ”gateway” til andre stoffer, desuden fokus på bl.a. historie, lovgivning, markedsføring og hvor man hjælp.
  
Workshop 3: ”Unge i det offentlige rum” v/SSP-leder Tommy Mogensen
I denne workshop snakker vi om adfærd og opførsel i det offentlige rum, tryghed i det offentlige rum, konsekvenser og lovovertrædelser. Desuden er der bl.a. fokus på ulovlig knallertkørsel, butikstyveri, og hærværk.    
 
For booking og mere info – kontakt:
SSP-leder Tommy Mogensen
Telefon: 4191 1571
Mail: tmm@jammerbugt.dk
 
Varighed: min. 3 lektioner pr. klasse