Fagpersoner

Fagpersoners særlige underretningspligt


Som fagperson har du en særlig underretningspligt, der går forud for din tavshedspligt
Hvis du har et arbejde, hvor du er i tæt kontakt med børn og unge, er du særlig forpligtet til at underrette kommunen om din eventuelle bekymring for et barn eller en ung.

Der stilles ikke krav til, at du som fagperson har et kendskab til barnets eller den unges forhold. Den skærpede underretningspligt betyder, at du har pligt til at reagere, alene på baggrund af forhold, der giver formodning om, at et barn eller en ung har behov for særligt støtte.
 

Hvem er fagperson

Du er fagperson, hvis du f.eks. er:

 • Lærer
 • Pædagog/pædagogmedhjælper
 • Dagplejer
 • Leder af børneinstitutioner
 • Sundhedsplejerske
 • Jordemoder
 • Sygeplejerske/læge
 • Skolepsykolog
 • ansat i PPR
 • ansat i den kommunale tandpleje
 • SSP-medarbejder ved politiet

Udover fagpersoner har offentlige ansatte og personer, der udøver et offentligt hverv, også en skærpet pligt til at underrette myndighederne, hvis de får kendskab til bekymrende forhold.
Din særlige underretningspligt er ikke opfyldt ved, at du opfordrer din nærmeste leder til at underrette kommunen.

Den skærpede underretningspligt gælder alene, hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung i forbindelse med udøvelse af dit erhverv som fagperson.
Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung uden for dit erhverv som fagperson gælder den almindelige underretningspligt.

Underretning kan ske her