Rusmiddelundersøgelse 2013


SSP Jammerbugt har i dag på Aabybro Rådhus præsenteret rapporten på den rusmiddelundersøgelse, som blev gennemført i det tidlige forår blandt kommunens 7. – 10. klasses elever.

Ungdomskonsulent Jesper Mørkholt og SSP koordinator Tommy Duun Mogensen orienterede om SSP arbejdet og resultaterne fra rusmiddelundersøgelse til borgmester Mogens Gade, forebyggelseschef Susanne Berke, Gerner Kannegård fra Nordjyllands Politi og den indbudte presse.

Det kan konkluderes, at sammenlignes denne undersøgelse med en tilsvarende undersøgelse lavet i Hjørring Kommune, viser det sig, at de unges alkoholforbrug i Jammerbugt Kommune ligger en anelse højere end i Hjørring, der lå lavere end landsgennemsnittet.

Derimod ligger de unge i Jammerbugt Kommune lavere end Hjørring Kommune, hvad angår indtagelse af euforiserende stoffer. Også her ligger Hjørring under landsgennemsnittet.

Analyse af undersøgelsens data viser, at der blandt de unge, der har forældrenes tilladelse til at drikke hjemme er et mere udbredt, større og mere fast forbrug af rusmidler, end tilfældet er blandt de unge, der ikke må drikke hjemme.

Det er betydningsfuldt for de unges rusmiddeladfærd, hvilken holdning forældrene har til alkohol. Undersøgelsen viser samtidigt, at der er en negativ sammenhæng mellem tilladelsen til at drikke hjemme og det at vælge at eksperimentere med stoffer.

Ved undersøgelsen er der en klar sammenhæng mellem de unges debutalder og deres aktuelle forbrug af rusmidler generelt. Tidlig debut giver et højt aktuelt forbrug af rusmidler. De unge, der starter tidligt med at drikke sig fulde, har en større risikovillighed i forhold til at eksperimentere med illegale rusmidler.

Unge, der venter med at drikke sig fulde til de er 16 år, tager væsentligt færre stoffer og drikker generelt mindre alkohol.

Det kan endvidere konkluderes, at det ikke er normalt at tage stoffer, når man er ung. 6 % af alle adspurgte unge i Jammerbugt Kommune har prøvet at tage stoffer. Vi kan dermed sige til de unge, at det ikke er noget, man absolut skal prøve. når man er ung. I rusmiddelundervisningen beder jeg ofte unge komme give et bud på hvor mange procent af de unge i Jammerbugt Kommune, der har prøvet stoffer. Et gennemsnitligt bud ligger på omkring 50%, hvilket er langt over hvad vi er kommet frem til i denne undersøgelse. Vi oplever derfor en markant flertalsmisforståelse, hvilket kan føre til at unge, der overvejer at tage stoffer, prøver det, fordi de tror alle andre har prøvet stoffer. 

Resultaterne fra misbrugsundersøgelsen viser at forebyggelse i form af oplysning og information er med til at gøre en forskel.

Du kan downloade rusmiddelrapporten her


Ny knallertlovgivning

19. januar 2013 træder den nye knallertlov i kraft. Det betyder at knallertbeviset erstattes af et rigtigt kørekort (til den nye kategori AM), øget undervisning med endnu fokus på risikoadfærd i trafikken, obligatorisk 8 timers færdselsrelateret førstehjælpsbevis, skærpede krav til teori- og køreprøve, skærpede straf og bøder ved lovovertrædelser på knallert. Se mere om undervisningen på www.sikkertrafik.dk