Foredrag kriminalforsorgen – KIF Aalborg

Foredrag om kriminalforsorgen - KIF Aalborg

Kontakt:
Tlf.: 7255 7600
Mail: kif.aalborg@krfo.dk
Adresse: Kong Hans Gade 18, 9000 Aalborg

Foredrag om kriminalforsorgens indsats overfor kriminelle, herunder:
  • Hvorfor bliver nogle kriminelle?
  • Hvordan kan vi gennem straf begrænse kriminalitet?
  • Hvad sker der før, under og efter en dom?
  • Hvad vil det sige at være betinget dømt, prøveløsladt, at have samfundstjeneste, at være strafuegnet?
Foredraget henvender sig primært til 9. - 10. klasse og tager udgangspunkt i cases, hvor eleverne får mulighed for at afprøve deres holdninger til eksempelvis strafudmåling, fodlænke afsoning.

Mulighed for besøg: Nej.