Ungdomsringen

Ungdomsringen

SSP Jammerbugt er medlem af Ungdomsringen – medlemsnummer 15817.

Ungdomsringen har medlemmer over hele Danmark samt på Grønland, Færøerne og i Sydslesvig. Medlemmerne præger udviklingen i organisationen gennem deltagelse i arbejdet i de 5 regionsbestyrelser, relevante faglige netværk og arbejdsgrupper for aktiviteter.
Ungdomsringen giver voksne og unge mulighed for reel indf¬lydelse på beslutningerne og udviklingen af organisationen. Det sker bl.a. gennem Ungerådet og Landsrådet, hvis medlemmer deltager i organisationsarbejdet på lige fod med de voksne. Ungerådet er meget aktive igennem regionsarbejdet og deltager i diverse aktiviteter, hvor de har fokus på ung-til-ung aktiviteter og ungeinvolvering.
Sekretariatet i Odense tilbyder medlemmerne professionel service og konsulentbistand. 14 ansatte betjener Ungdomsringens ca. 750 medlemsklubber med deres tilsammen 100.000 større børn og unge.


Fordele

Der er en lang række økonomiske fordele ved at være med i Ungdomsringen fx Særaftale med KODA om gratis brug af musik i fritids- og ungdomsklubber, farlig sportsforsikring for alle medlemmer inden for (Motocross, ATV kørsel, Bo-cart kørsel, Go-cart kørsel, Rollespil, Robinson Challenge og Speedway), bliver opdateret jævnligt på området (kursustilbud, pjecer, rapporter og bøger udgivet af Ungdomsringen) mm.


Aktiviteter

Ungdomsringen udbyder en lang række aktiviteter for og med vores medlemmer, aktiviteter som alle vores frivillige er med til at udtænke og udarbejde. Og de aktiviteter er bl.a. Musikfestival, Musikstarter, Klubbernes Dage i Tivoli, Tivoli Friheden og BonBon Land, Robinson Challenge, Rollespil, Danish Street Soccer og meget mere., deltagelse i årsmøde og kongres.


Konsulenttjeneste

Som medlem af Ungdomsringen har vi adgang til sekretariat og derigennem sparring og vejledning inden for området. Sekretariatet har en bred faglig baggrund og regionskonsulenter, udviklingskonsulenter og proceskonsulenter, som kan kontaktes om alt inden for børne og unge området.
Konsulenten i Region Nord hedder Søren Elmkær - Mobil 3092 2167 - Mail: sel@ungdomsringen.dk